VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (Hlučín)

Město Hlučín nabízí v obci Hlučín volnou pracovní pozici "VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Hlučín
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Město Hlučín
Mírové náměstí 24/23
74801

Další informace o volném místu

*Město Hlučín Tajemník Městského úřadu Hlučín vyhlašuje výběrové řízení č.9/2024 na obsazení pracovního místa VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Předpoklady: Uchazeč musí splňovat předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění,(státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka a splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním předpisem, předpokladem pro jmenování vedoucího úředníka je taktéž negativní lustrační osvědčení).

Předpokládaný nástup: dohodou, nejlépe ihned. Platové zařazení: 11. platová třída, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Požadovaná kvalifikace: dle §30a) Zákona č. 283/2021
- autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik, kterému byla udělena autorizace pro obor pozemní stavby, dopravní stavby, apod.
- vysokoškolské vzdělání v oboru pozemní stavby, dopravní stavby apod.,
- vysokoškolské vzdělání ve studijním programu náležejícím do oblasti vzdělávání architektura, stavebnictví nebo právo,
- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví,
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví.
Jiné požadavky:
- vysoké pracovní nasazení
- velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
- zvládání zátěžových situací
- velmi dobrá znalost práce na PC
- schopnost a ochota učit se novým věcem
- praxe ve výše uvedené oblasti nebo ve státní správě výhodou
- schopnost vedení zaměstnanců,
- řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou.
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče
- kontaktní telefonní číslo.
Nabízíme tyto benefity:
- nadstandardní příspěvek zaměstnavatele na stravování (stravenku),
- 5 dnů pracovního volna s náhradou platu,
- příspěvek na penzijní připojištění,
- příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit,
- příspěvek na zájezdy a akce pořádané Odborovou organizací zaměstnanců,
- peněžní a nepeněžní dary při životních a pracovních výročích a při prvním odchodu do starobního důchodu,
- různorodá a zajímavá práce v příjemném kolektivu,
- čtvrtletní odměny,
- perspektiva stabilního zaměstnání,
- prohlubování kvalifikace prostřednictvím školení na náklady zaměstnavatele,
- vstřícnost zaměstnavatele k vyvážení pracovního a rodinného života zaměstnanců.
Požadované doklady:
- profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, - výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem: pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání.
Na obálku uveďte „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ a označte číslem výběrového řízení.
Přihlášku a výše uvedené přílohy zašlete nebo doručte osobně na adresu: Městský úřad Hlučín, Dagmar Suchánková, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín.
1. Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh poštou: do 22.7.2024 (k tomuto datu musí být přihláška doručena),
2. v případě doručení na podatelnu MěÚ Hlučín: do 22.7.2024 do 8:00 hod.
3. Přihlášky přijímáme pouze písemnou formou v listinné podobě.
Výběrové řízení se bude konat dne 24.7.2024 od 8:30 hod. v zasedací místnosti budovy „C“ MěÚ Hlučín.

Kontakt na zaměstnavatele

Dagmar Suchánková
personalista
telefon: 595 020 223
email: suchankova@hlucin.cz

Město Hlučín
Hlučín
74801

telefon: 595 020 211
email: podatelna@seznam.cz


Poslední změna: před 2 týdny