VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (Hlučín)

Město Hlučín nabízí v obci Hlučín volnou pracovní pozici "VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Obor(y):
Doprava, Finance, Management, Stavebnictví
Obec:
Hlučín
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Hlučín
Mírové náměstí 24/23
74801

Další informace o volném místu

Předpoklady: Uchazeč musí splňovat předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění (státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka a splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním předpisem, předpokladem pro jmenování vedoucího úředníka je taktéž negativní lustrační osvědčení).

Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu technického směru, nebo vysokoškolské vzdělání jiného zaměření s absolvováním středoškolského vzdělání stavebního směru.

Jiné požadavky:
- vysoké pracovní nasazení,
- velmi dobré komunikační a organizační schopnosti,
- zvládání zátěžových situací,
- velmi dobrá znalost práce na PC,
- schopnost a ochota učit se novým věcem,
- praxe ve výše uvedené oblasti nebo ve státní správě výhodou,
- schopnost vedení zaměstnanců,
- řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení,
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče,
- kontaktní telefonní číslo.

Nabízíme tyto benefity:
- nadstandardní příspěvek zaměstnavatele na stravování (stravenku),
- 5 dnů pracovního volna s náhradou platu,
- příspěvek na penzijní připojištění,
- příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit,
- příspěvek na zájezdy a akce pořádané Odborovou organizací zaměstnanců,
- peněžní a nepeněžní dary při životních a pracovních výročích a při prvním odchodu do starobního důchodu,
- různorodá a zajímavá práce v příjemném kolektivu,
- čtvrtletní odměny,
- perspektiva stabilního zaměstnání,
- prohlubování kvalifikace prostřednictvím školení na náklady zaměstnavatele,
- vstřícnost zaměstnavatele k vyvážení pracovního a rodinného života zaměstnanců.

Předpokládaný nástup: dohodou, nejlépe ihned.

Platové zařazení: 10. platová třída, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Požadované doklady:
- profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem: pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání.

Na obálku uveďte „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.6/2024“ . Přihlášku a výše uvedené přílohy zašlete nebo doručte osobně na adresu:
Městský úřad Hlučín, Dagmar Suchánková, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín.
Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh poštou: do 17.6.2024 (k tomuto datu musí být přihláška doručena), v případě doručení na podatelnu MěÚ Hlučín: do 17.6.2024 do 8:00 hod.
Přihlášky přijímáme pouze písemnou formou v listinné podobě.

Výběrové řízení se bude konat dne 18.6.2024 od 8:30 hod. v zasedací místnosti budovy „C“ MěÚ Hlučín.
Pozvánky na výběrové řízení nebudou zasílány, uchazeči budou kontaktováni telefonicky nebo emailem.

Upozornění: Uchazeči, kteří nebudou vybráni v si mohou vyzvednout materiály zaslané k výběrovému řízení na úseku CZECHPOINT MěÚ v přízemí budovy „C“ MěÚ Hlučín do dne 31.8.2024

Po tomto datu budou nevyzvednuté materiály skartovány.

Kontaktní osoba: personální úsek – Dagmar Suchánková, budova „A“ MěÚ Hlučín, 2.poschodí, dveře č. 209, tel. 595020223.

Kontakt na zaměstnavatele

Dagmar Suchánková
personalista
telefon: 595 020 223
email: suchankova@hlucin.cz

Město Hlučín
Hlučín
74801

telefon: 595 020 211
email: podatelna@seznam.cz


Poslední změna: před 2 týdny