VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (Hlučín)

Město Hlučín nabízí v obci Hlučín volnou pracovní pozici "VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ". Nástupní mzda je 29 000 – 42 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Obor(y):
Doprava, Finance, Management, Stavebnictví
Obec:
Hlučín
Mzda:
29 000 – 42 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Hlučín
Mírové náměstí 24/23
74801

Další informace o volném místu

Předpoklady: Uchazeč musí splňovat předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění (státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka a splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním předpisem, předpokladem pro jmenování vedoucího úředníka je taktéž negativní lustrační osvědčení).

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení,
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče,
- kontaktní telefonní číslo.

Požadované doklady:
- profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem: pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání.

Na obálku uveďte "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ" a označte číslem výběrového řízení.
Přihlášku a výše uvedené přílohy zašlete nebo doručte osobně na adresu: Městský úřad Hlučín, Dagmar Suchánková, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín.

1. Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh poštou: do 20.5.2024 (k tomuto datu musí být přihláška doručena),
2. V případě doručení na podatelnu MěÚ Hlučín: do 20.5.2024 do 10:00 hod.
3. Přihlášky přijímáme pouze písemnou formou v listinné podobě.

Výběrové řízení se bude konat dne 23.5.2024 od 11:00 hod. v zasedací místnosti budovy "C" MěÚ Hlučín. Pozvánky na výběrové řízení nebudou zasílány, uchazeči budou kontaktováni telefonicky nebo emailem.

Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu technického směru, nebo vysokoškolské vzdělání jiného zaměření s absolvováním středoškolského vzdělání stavebního směru.

Jiné požadavky:
- vysoké pracovní nasazení,
- velmi dobré komunikační a organizační schopnosti,
- zvládání zátěžových situací,
- velmi dobrá znalost práce na PC,
- schopnost a ochota učit se novým věcem,
- praxe ve výše uvedené oblasti nebo ve státní správě výhodou,
- schopnost vedení zaměstnanců,
- řidičský průkaz skupiny "B" výhodou.

Platové zařazení: 10. platová třída, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Nabízíme tyto benefity:
- nadstandardní příspěvek zaměstnavatele na stravování (stravenku),
- 5 dnů pracovního volna s náhradou platu,
- příspěvek na penzijní připojištění,
- příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, a to formou poukázek,
- příspěvek na zájezdy a akce pořádané Odborovou organizací zaměstnanců,
- peněžní a nepeněžní dary při životních a pracovních výročích a při prvním odchodu do starobního důchodu.

Podrobnosti na webových stránkách města Hlučína: https://www.hlucin.cz/cs/urad-a-samosprava/pracovni-prilezitosti/

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Ing. Zbyněk Plura
telefon: 595 020 319
email: plura@hlucin.cz

Město Hlučín
Hlučín
74801

telefon: 595 020 211
email: podatelna@seznam.cz


Poslední změna: před 2 týdny