REFERENT ODBORU SPRÁVNÍCH AGEND (Hlučín)

Město Hlučín nabízí v obci Hlučín volnou pracovní pozici "REFERENT ODBORU SPRÁVNÍCH AGEND". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT ODBORU SPRÁVNÍCH AGEND
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Hlučín
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Město Hlučín
Mírové náměstí 24/23
74801

Další informace o volném místu

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění (státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka a splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním předpisem).

Charakteristika činnosti:
- Zajišťování činností dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, agenda týkající se živnosti ohlašovací volné a živností ohlašovacích řemeslných a vázaných, agenda centrálního registračního místa živnostenského podnikání, kontrolní a dozorová činnost podle živnostenského zákona a podle zvláštních právních předpisů u podnikatelských subjektů v daném územním obvodu.
- Zajišťování činností dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
- Výkon státní správy na úseku matriky dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádění zápisů narození, uzavření manželství a úmrtí do matričních knih, zabezpečení výkonu obřadu uzavírání manželství a vstupu do registrovaného partnerství, správní řízení ve věci změny jména a příjmení, sepisování zápisů o určení otcovství.
- Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný nástup: dohodou.

Platové zařazení: 9. platová třída, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Požadovaná kvalifikace: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou.
Jiné požadavky:
- vysoké pracovní nasazení,
- příjemné vystupování a slovní projev,
- velmi dobré komunikační a organizační schopnosti,
- zvládání zátěžových situací,
- velmi dobrá znalost práce na PC,
- schopnost a ochota učit se novým věcem,
- praxe ve výše uvedené oblasti nebo ve státní správě výhodou,
- řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení,
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče,
- kontaktní telefonní číslo.

Nabízíme tyto benefity:
- Nadstandardní příspěvek zaměstnavatele na stravování (stravenku),
- 5 dnů pracovního volna s náhradou platu,
- příspěvek na penzijní připojištění,
- příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit,
- příspěvek na zájezdy a akce pořádané Odborovou organizací zaměstnanců,
- peněžní a nepeněžní dary při životních a pracovních výročích a při prvním odchodu do starobního důchodu,
- různorodá a zajímavá práce v příjemném kolektivu,
- čtvrtletní odměny,
- perspektiva stabilního zaměstnání,
- prohlubování kvalifikace prostřednictvím školení na náklady zaměstnavatele,
- vstřícnost zaměstnavatele k vyvážení pracovního a rodinného života zaměstnanců.

Požadované doklady:
- profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem: pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání.

Celý text výběrového řízení a podrobnosti na webových stránkách města Hlučína: https://www.hlucin.cz/cs/urad-a-samosprava/pracovni-prilezitosti/

Kontakt na zaměstnavatele

Dagmar Suchánková
personalista
telefon: 595 020 223
email: suchankova@hlucin.cz

Město Hlučín
Hlučín
74801

telefon: 595 020 211
email: podatelna@seznam.cz


Poslední změna: před 1 týdnem