STRÁŽNÍK/-CE MĚSTSKÉ POLICIE (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "STRÁŽNÍK/-CE MĚSTSKÉ POLICIE". Nástupní mzda je 16 130 – 23 510 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
STRÁŽNÍK/-CE MĚSTSKÉ POLICIE
Obor(y):
Obrana a ochrana
Obec:
Vítkov
Mzda:
16 130 – 23 510 Kč
Směnnost:
Dělené směny
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Vítkov - Městská policie
náměstí Jana Zajíce 4
74901

Další informace o volném místu

Případné informace k výběrovému řízení podáme na služebně Městské policie Vítkov, nám. Jana Zajíce 4, 749 01 Vítkov, tel.: 556 312 277, 603 262 069, e-mail: mestska.policie@vitkov.info

Přihlášku společně s požadovanými materiály doručte na podatelnu Městského úřadu ve Vítkově nebo na adresu Městský úřad Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 30. června 2023 v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STRÁŽNÍKA MP VÍTKOV - NEOTVÍRAT s uvedením jména a adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo výkonu práce: Město Vítkov a okolí

Pracovní poměr: na dobu určitou do doby vykonání řádné zkoušky či do prvního opravného termínu. Následně pracovní poměr na dobu neurčitou.

Podmínky:
- státní občanství ČR
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- starší 18 let
- tělesná, zdravotní a duševní způsobilost
- občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4 a, b zák. č.553/91 Sb., o obecní policii)
- řidičský průkaz sk. B
- uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel)

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a o dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- telefonní kontakt a e-mailovou adresu

Nabízíme:
Práci, která má smysl. V době rekvalifikačního kurzu 5. platová třída (16 130 - 23 510 Kč), stupeň dle tarifní tabulky a v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění (po dobu rekvalifikačního kurzu se navíc poskytuje motivační příspěvek ve výši 5 000 Kč/měsíc). Po absolvování školení odborné způsobilosti a získání osvědčení pro výkon povolání strážníka přiznání 7. platové třídy (18 680 - 27 260 Kč) cca 3 měsíce s následným posunem do 8. platové třídy (20 130 - 29 520 Kč).

Plat strážníka se skládá ze základního tarifu, zvláštního příplatku tzv. rizikového, příplatků za práci v noci, příplatků za práci v sobotu a v neděli, osobního příplatku a odměn za splnění mimořádného pracovního úkolu.

Po úspěšném absolvování zkoušky odborné způsobilosti před komisí MV a závazku k setrvání v pracovním poměru na dobu minimálně 5 let nabízíme náborový příspěvek 60 000 Kč, splatný v šesti měsíčních splátkách 10 000 Kč.

Dalšími benefity v péči o zaměstnance jsou příspěvky na: penzijní připojištění se státním příspěvkem; na kapitálové životní pojištění; na stravování; na vitamíny, osobní konto zaměstnance s příspěvkem na rekreaci, kulturu, sport, vzdělávání nebo zdravotní péči; sociální výpomoci návratné i nenávratné; dary při pracovním nebo životním výročí a 25 dnů dovolené.

Uchazeči(ky) budou podrobeni(y) fyzickému testu, orientačnímu testu ze znalosti zákona č.553/91 Sb., o obecní policii a schopnosti práce na PC, osobnímu pohovoru, psychologickým testům a lékařskému vyšetření.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče. Po skončení výběrového řízení zasílá vyhlašovatel nevybraným uchazečům poskytnuté materiály zpět.

Kontakt na zaměstnavatele

Roman Mišáček
telefon: 556 312 278
email: misacek@vitkov.info

Město Vítkov - Městská policie
Vítkov
74901


Poslední změna: před 9 měsíci