REFERENT/KA ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "REFERENT/KA ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 24 100 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/KA ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
24 100 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

Další informace o volném místu

*KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01, Opava.
Na obálku uveďte: "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 21. 5. 2024

Předpoklady pro výkon funkce: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- středoškolské vzdělání v oboru stavebnictví
- praxe na stavebním úřadu výhodou
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění výhodou
- řidičský průkaz skupiny "B" výhodou
- velmi dobré komunikační schopnosti jak v mluveném, tak v písemném projevu
- samostatnost, zodpovědnost, odolnost v zátěžových situacích
- velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet, Outlook, Excel)

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení o jméno, příjmení a titul uchazeče o datum
a místo narození o státní příslušnost uchazeče o místo trvalého pobytu uchazeče o číslo občanského průkazu o kontaktní telefonní číslo o kontaktní e-mail o datum
a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce -
u diplomů vydaných do konce roku 2005)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Platové zařazení: platová třída 9, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 24.100,- až 31.820,-) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny indispozičního volna

Předpokládaný nástup: 1. 7. 2024

Informace o zpracování osobních údajů: Statutární město Opava, sídlo Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČO: 00300535, coby správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem uskutečnění výběrového řízení, a to po dobu jeho trvání a po dobu nezbytnou po jeho skončení, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Celé znění VŘ na stránkách www.opava-city.cz.

Kontakt na zaměstnavatele

Bc. Pavlína Majdanicsová
telefon: 553 756 452
email: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz

Statutární město Opava
Opava
74601

telefon: 553 756 111
email: info@opava-city.cz; primator@opava-city.cz


Poslední změna: před 2 týdny