REFERENT/-KA STAVEBNÍHO ÚŘADU (Litultovice)

Městys Litultovice nabízí v obci Litultovice volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA STAVEBNÍHO ÚŘADU". Nástupní mzda je 21 710 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA STAVEBNÍHO ÚŘADU
Obor(y):
Administrativa, Obrana a ochrana
Obec:
Litultovice
Mzda:
21 710 – 34 370 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Městys Litultovice
74755

Další informace o volném místu

*Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 27.5.2024 do 16:30 hod, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Způsob podání přihlášky:
- osobně na Ohlašovně Úřadu městyse Litultovice, 747 55 Litultovice 1;
- odesláním na adresu: Úřad městyse Litultovice, 747 55 Litultovice 1;
- v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent stavebního úřadu – NEOTEVÍRAT

Termín výběrového řízení: 29.5.2024 v 15.00 hod. (Možnost pozdějšího příchodu musí být předem telefonicky dohodnuta na tel.čísle 734 130 016 nebo 555 559 541.)
Poskytování informací: Informace k pracovní náplni a výběrovému řízení jsou k dispozici u vedoucí stavebního úřadu Ing. Vladimíry Tenglerové, tel: 734 130 016, e-mail: vladimira.tenglerova@litultovice.cz.

Předpoklady pro výkon funkce:
- státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR), věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka;
- ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru (dle § 13a, odst. 2, písm. a, b)) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu, v platném znění);
- nebo fyzická osoba, která má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činností na úseku stavebního řádu ve veřejné správě.

Další požadavky stanovené pro uchazeče:
- samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost;
- dobré komunikační schopnosti;
- uživatelská znalost práce s PC (MS Office, internet);
- řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič;
- orientace v oblasti stavebních předpisů (a veřejného stavebního práva) a ve stavebně-technické dokumentaci;
- výhodou – praxe ve státní správě a samosprávě;
- výhodou – orientace v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, orientace v zákoně č. 500/2004 Sb., správním řádu;
- výhodou je osvědčení o zkoušce zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu nebo osvědčení o úřednické zkoušce pro obor státní služby, jehož součástí je stavební řád.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul;
- datum a místo narození;
- státní příslušnost;
- místo trvalého pobytu;
- korespondenční adresa;
- telefonní číslo, e-mail;
- číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
- datum a podpis zájemce.

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech;
- výpis z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce;
- ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti nebo o úřednické zkoušce.

Popis vykonávané práce: výkon činností stavebního úřadu ve správním území.
Platové zařazení: 9, resp. 10. platová třída, stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Pracovní poměr: na dobu určitou (1 rok) s možností následného prac.poměru na dobu neurčitou; začátek prac.poměru dle dohody po ukončení výběrového řízení, nejdříve od 01.06.2024.

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Vladimíra Tenglerová
telefon: 734 130 016

Městys Litultovice
Litultovice
74755

telefon: 555 559 541
email: mestys@litultovice.cz


Poslední změna: před 1 týdnem