REFERENT/-KA ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY - POŘIZOVATEL/-KA ÚZEMN... (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY - POŘIZOVATEL/-KA ÚZEMN...". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY - POŘIZOVATEL/-KA ÚZEMN...
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601

Další informace o volném místu

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální
a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 9.6.2023

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail,
- datum a podpis uchazeče

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
Dosažené vzdělání:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.
Obor:
- VŠ architektura, urbanismus, stavitelství nebo další obory související s územním plánováním dle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, příp. jiný technický obor nebo obor s environmentálním zaměřením výhodou.
Praxe:
- v oboru územního plánování výhodou,
- ve veřejné správě výhodou.

Znalosti a dovednosti:
- orientace v problematice územního plánování,
- organizační a komunikační schopnosti,
- samostatnost, pečlivost, osobní zodpovědnost,
- stylistické dovednosti, dobrá znalost českého pravopisu a základních pravidel úřední korespondence dle platných norem,
- dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook, Excel),
- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.
Výhodou:
- časová flexibilita,
- ŘP skupiny "B".

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny placeného indispozičního volna.

Platové zařazení: platová třída 11, stupeň podle délky uznané praxe (Kč 25.280 až 37.170) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Kontakt na zaměstnavatele

Bc. Pavlína Majdanicsová
telefon: 553 756 452
email: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz

Statutární město Opava
Opava
74601

telefon: 553 756 111
email: info@opava-city.cz; primator@opava-city.cz


Poslední změna: před 9 měsíci