REFERENT/-KA ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Vítkov
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901

Další informace o volném místu

Bližší informace: Ing. Miroslava Kunzová, tel.: 556 312 260 nebo Ing. Šárka Petrtýlová, tel.: 556 312 203

Druh práce: referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí Městského úřadu ve Vítkově

Charakteristika práce: Výkon stavebního úřadu v rámci přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností - povolování staveb.

Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Místo výkonu práce: ORP Vítkov

Předpokládaný nástup: dle dohody po ukončení výběrového řízení

Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, komunikativnost, zodpovědnost
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
- řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách), aktivní řidič
- orientace v oblasti stavebních předpisů a ve stavebně - technické dokumentaci
- výhodou - praxe ve státní správě a samosprávě
- výhodou orientace v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

k přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky
- telefonní kontakt a e-mail

Platové zařazení: 11. platová třída (25 280 - 37 170,- Kč), stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost přiznání osobního příplatku a odměn dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Zaměstnanecké benefity: stabilní zaměstnavatel, pružná pracovní doba
V souladu s Fondem zaměstnavatele:
- stravenky ve výši 120 korun
- příspěvek 800 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění
- dary při pracovním výročí, dary při životním výročí
- jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání
- 3 dny indispozičního volna
- příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další

Uzávěrka přihlášek: do 15.7.2024, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚÚ VÍTKOV - DOBA NEURČITÁ - NEOTVÍRAT", s uvedením adresy podavatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Miroslava Kunzová
telefon: 556 312 260

Město Vítkov
Vítkov
74901


Poslední změna: před 3 týdny