REFERENT-KA ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (Kravaře)

Město Kravaře nabízí v obci Kravaře volnou pracovní pozici "REFERENT-KA ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT-KA ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Obor(y):
Administrativa, Obrana a ochrana
Obec:
Kravaře
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Kravaře
Náměstí 405/43
74721

Další informace o volném místu

KO: Štáblová Lenka, tel.: 553 777 903, e-mail: lenka.stablova@kravare.cz
Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách www.kravare.cz.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- Přesné označení výběrového řízení
- Jméno, příjmení a titul uchazeče
- Datum a místo narození
- Státní příslušnost
- Místo trvalého pobytu
- Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana,
- Kontaktní telefonní číslo- Datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností
- Výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku a výše uvedené materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
na podatelnu městského úřadu nejpozději do 29. 5. 2024 do 17 hodin na adresu:
Město Kravaře
Náměstí 405/43
747 21 Kravaře
Na obálku uveďte „Neotvírat, výběrové řízení č. j. MUKR 7981/2024 – „referent/ka
Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí“ a vlevo nahoře Vaše
jméno, příjmení a bydliště.

Platové zařazení: 10. platová třída (rozpětí 23 390 Kč – 34 370 Kč), v závislosti na platovém
stupni podle délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, v platném znění
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně
Doba trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou

Bonusy zaměstnavatele: možnost přiznání osobního příplatku, stravenkový paušál, příspěvek
na penzijní pojištění, 25 dní dovolené, 3 dny indispozičního volna a další zaměstnanecké
benefity.

Charakteristika vykonávané práce:
- Zajišťování komplexního výkonu agendy dle zákona č. 254/2001 Sb., O vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon)
- Zajišťování výkonu státní správy jako speciálního stavebního úřadu dle § 15 zákona č.
183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- Zajišťování výkonu státní správy na úseku vodovodů a kanalizací dle § 27 zákona č.
274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
- Zajišťování výkonu státní správy na úseku lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995
Sb. O lesích (lesní zákon) a dle zákona č. 149/2003 Sb. O uvádění do oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin
- Zajišťování výkonu státní správy na úseku myslivosti dle zákona č. 449/2001 Sb., O
myslivosti
- Další specifické činnosti na úseku životního prostředí

Požadované vzdělání:
- Vysokoškolské technického směru
Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky:
- Dokonalá uživatelská znalost práce na PC
- Dobré komunikační a organizační schopnosti, preciznost, vysoké pracovní nasazení
- Samostatnost, odpovědnost, ochota vzdělávat se, odolnost vůči stresům
- Orientace v právních předpisech týkající se samosprávy a státní správy výhodou (zákon č.
500/2004 Sb., Správní řád, zákon č. 128/2000Sb. O obcích)
- Praxe ve státní správě v oblasti vodního hospodářství a lesního hospodářství výhodou- Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti výhodou
- Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Kontakt na zaměstnavatele

Lenka Štáblová
telefon: 553 777 903
email: lenka.stablova@kravare.cz

Město Kravaře
Kravaře
74721

telefon: 553 777 911
email: posta@kravare.cz


Poslední změna: před 6 dny