REFERENT/-KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA DOBU URČITOU PO DOBU MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA DOBU URČITOU PO DOBU MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA DOBU URČITOU PO DOBU MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
Obor(y):
Výchova a vzdělávání, Služby, Zdravotnictví
Obec:
Vítkov
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901

Další informace o volném místu

Bližší informace: Mgr. Hana Klapetková, tel.: 556 312 222, vedoucí odboru sociálních věcí

Druh a charakteristika práce: - referent odboru sociálních věcí - kurátor pro mládež, náhradní rodinná péče. Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny. Poskytování pomoci a poradenství rodinám a dětem, řešení výchovných problémů, práce s dětmi umístěnými v náhradní rodinné péči, šetření v rodinách, spolupráce s orgány a institucemi, účast na soudních jednáních, v trestních a přestupkových řízeních.

Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov

Předpokládaný nástup: dle dohody, po ukončení výběrového řízení

Pracovní poměr: předpokládaná doba trvání pracovního poměru 3 roky

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, zodpovědnost
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
- nutný řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)
- výhodou - praxe v sociální oblasti, zvláštní odborná způsobilost podle vyhl. MV č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- výkon pracovní pohotovosti
- orientační znalost zákonů č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže ve znění pozdějších předpisů.

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
k přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky
- telefonní kontakt a e-mail

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Uzávěrka přihlášek do 9. 12. 2022, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA DOBU URČITOU, KURÁTOR PRO MLÁDEŽ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Informace o VŘ nahleznete na úřední desce města nebo na https://www.vitkov.info/nabidka-prace-2/

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Hana Klapetková
telefon: 556 312 222

Město Vítkov


Poslední změna: před 1 rokem