REFERENT/-KA ODBORU KULTURY NA DOBU URČITOU (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODBORU KULTURY NA DOBU URČITOU". Nástupní mzda je 20 130 – 29 520 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODBORU KULTURY NA DOBU URČITOU
Obor(y):
Kultura a sport
Obec:
Vítkov
Mzda:
20 130 – 29 520 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901

Další informace o volném místu

Bližší informace: Andrea Brijarová, vedoucí odboru kultury, tel.: 734 588 460 nebo Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice MěÚ, tel.: 556 312 203.

Druh práce: kulturní referent
Charakteristika práce: Příprava a obsluha zařízení k promítání filmů v kině, vč. specializovaných promítacích filmových technologií, například dolby-stereo, diagnostika a odstraňování závad. Péče o technické vybavení kina. Příprava programové nabídky kina, příprava a realizace doplňkového programu kina (besedy, přednášky, výstavy, filmové kluby apod.). Jednání se zástupci distribučních společností, dále se zástupci organizací chránících autorská práva. Příprava vstupenek do prodeje a jejich vyúčtování. Spolupráce při zajištění sortimentu bufetu kina (přijetí a naskladnění sortimentu, odevzdání finančních prostředků do hlavní pokladny úřadu). Návrh a realizace kulturních a společenských akcí místního i regionálního charakteru včetně přípravy místa pro realizaci akce, přípravy plakátů a propagace - například příprava koncertů, výstav, divadelních představení, plesů, přehlídek, regionálních akcí apod.
Zajištění výlepu plakátů na plakátovací plochy.

Zařazení: zaměstnanec - neúředník

Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov

Předpokládaný nástup: dle dohody po výběrovém řízení

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle zákona č. 262/2006 Sb, zákoník práce

Požadované vzdělání: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení
- uživatelská znalost práce na PC
- řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
- manuální zručnost, kreativita, technické myšlení, zájem o kinematografii
- organizační schopnosti
- práce o víkendech a ve večerních hodinách

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- telefonní kontakt a e-mail

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Platové zařazení: 8. platová třída, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě stupeň dle délky praxe (20130 - 29520,-Kč) a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zaměstnanecké benefity:
- stabilní zaměstnavatel
- pružná pracovní doba
V souladu s Fondem zaměstnavatele:
- stravenky
- příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění
- jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání
- jednorázový příspěvek na vitamíny
- příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další

Uzávěrka přihlášek: do 5. 12. 2022; přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU KULTURY - MĚÚ VÍTKOV - DOBA URČITÁ - NEOTVÍRAT", s uvedením adresy podavatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt na zaměstnavatele

Andrea Brijarová
vedoucí odboru kultury
telefon: 734 588 460

Město Vítkov


Poslední změna: před 1 rokem