REFERENT/-KA ODBORU DOPRAVY - DOPRAVNÍ PŘESTUPKY (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODBORU DOPRAVY - DOPRAVNÍ PŘESTUPKY". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODBORU DOPRAVY - DOPRAVNÍ PŘESTUPKY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Vítkov
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901

Další informace o volném místu

*Bližší informace: Bc. Zdeněk Adamec, tel.:556 312 246, vedoucí odboru dopravy.

Uzávěrka přihlášek: do 2.4.2024, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU DOPRAVY - DOPRAVNÍ PŘESTUPKY NA DOBU NEURČITOU - neotvírat, s uvedením adresy podavatele.

Druh a charakteristika práce: - referent odboru dopravy - dopravní přestupky. Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, včetně rozhodování o přestupcích příkazem na místě. Provádění analýzy spisu včetně rozhodnutí o odložení nebo zahájení správního řízení. Vyřizování stížností a dotazů. Předávání neuhrazených pohledávek k exekuci, kontrola nedoplatků a přeplatků z pokut radaru, vrácení přeplatků a pozdních plateb.

Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru. Případně (dle ukončeného nejvyššího vzdělání) vykonání zkoušky u Ministerstva vnitra k prokázání odborné způsobilosti, podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

Místo výkonu práce: Město Vítkov

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky:
- samostatnost, pečlivost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení
- velmi dobré komunikační schopnosti a dovednosti
- znalost cizího jazyka v písemné i mluvené formě (nejlépe jazyk anglický či jazyk německý)
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
- řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)
- znalost související legislativy, zejména zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění,
zák. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění
- výhodou - praxe v dané oblasti, zvláštní odborná způsobilost podle vyhlášky MV č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- orientační znalost zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, to vše v platném znění
- schopnost pracovat s právními informačními systémy (např. ASPI, CODEXIS)

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

k přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky
- telefonní kontakt a e-mail.

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Další informace o výběrovém řízení naleznete na webových stránkách města https://www.vitkov.info část praktické info.

Kontakt na zaměstnavatele

Bc. Zdeněk Adamec
telefon: 556 312 246

Město Vítkov
Vítkov
74901


Poslední změna: před 1 měsícem