ŘEDITEL/-KA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (Vítkov)

Domov Vítkov, příspěvková organizace nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "ŘEDITEL/-KA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE". Nástupní mzda je 31 880 – 46 740 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ŘEDITEL/-KA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Obor(y):
Management, Zdravotnictví
Obec:
Vítkov
Mzda:
31 880 – 46 740 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Domov Vítkov, příspěvková organizace
Lidická 611
74901

Další informace o volném místu

KO: Weniger Alice Mgr. Bc., tel.: 595 622 463, e-mail: alice.weniger@msk.cz

RADA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE vyhlašuje KONÁNÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje:
Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951

s 6měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:
a) ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo
b) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jiným způsobem, než vysokoškolským vzděláním uvedeným v bodě a)
s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo
c) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a minimálně 5 let praxe v řídící funkci a minimálně 2 roky praxe v sociální oblasti,
d) znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce,
e) občanská a morální bezúhonnost.

Platové zařazení: 12. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Písemně zašlete tyto doklady:
a) podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail),
b) ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
c) strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi a zkušenosti v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností,
d) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady. Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT - KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 9. 2024, případně dle dohody

Přihlášku lze podat v termínu do 12. 4. 2024 včetně, a to:
- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb - nejpozději 12. 4. 2024),
- osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu - datum podacího razítka nejpozději 12. 4. 2024),
- datovou schránkou,
- e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
Adresa:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor sociálních věcí
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

elektronická podatelna: posta@msk.cz
název datové schránky: Moravskoslezský kraj
identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Bc. Alice Weniger
telefon: 595 622 463
email: alice.weniger@msk.cz

Domov Vítkov, příspěvková organizace
Vítkov
74901

telefon: 556 312 060
email: info@domov-vitkov.cz


Poslední změna: před 1 měsícem