ŘEDITEL/-KA MATEŘSKÉ ŠKOLY (Litultovice)

Městys Litultovice nabízí v obci Litultovice volnou pracovní pozici "ŘEDITEL/-KA MATEŘSKÉ ŠKOLY". Nástupní mzda je 32 120 – 42 780 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ŘEDITEL/-KA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Obor(y):
Finance, Management, Výchova a vzdělávání
Obec:
Litultovice
Mzda:
32 120 – 42 780 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Městys Litultovice
74755

Další informace o volném místu

Předpoklady:
- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- plná svéprávnost
- občanská a morální bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
Obsahové náležitosti přihlášky:
- přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
- strukturovaný životopis
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání dokládající splnění odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti, osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání apod.),
- úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 3 let od počátku výkonu ředitele školy
- průběh jednotlivých zaměstnání (potvrzený posledním zaměstnavatelem) nebo čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání
- výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce
- čestné prohlášení o plné svéprávnosti
- doklad o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (lékařské potvrzení)
- koncepce rozvoje školy (maximálně 5 normostran)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.
Termín pro podání přihlášek: do 12. 7. 2024
Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2024
Přihlášky podejte (osobně nebo zašlete doporučeně) na adresu: Městys Litultovice, Litultovice 1, 747 55 Litultovice.
Obálku označte heslem: KONKURZ MŠ LITULTOVICE – NEOTVÍRAT!
Ke konkursnímu řízení budou přijaty přihlášky doložené kompletními doklady s vlastnoručním podpisem uchazeče včetně jeho kontaktní adresy, telefonu a e-mailu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Jan Birgus
starosta
telefon: 602 584 081
email: městys@litultovice.cz

Městys Litultovice
Litultovice
74755

telefon: 555 559 541
email: mestys@litultovice.cz


Poslední změna: před 1 měsícem