KOORDINAČNÍ PRACOVNÍK, PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V OBLASTI POBYTOVÉ PÉČE (Jakartovice)

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace nabízí v obci Jakartovice volnou pracovní pozici "KOORDINAČNÍ PRACOVNÍK, PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V OBLASTI POBYTOVÉ PÉČE". Nástupní mzda je 33 582 – 44 412 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
KOORDINAČNÍ PRACOVNÍK, PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V OBLASTI POBYTOVÉ PÉČE
Obec:
Jakartovice
Mzda:
33 582 – 44 412 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO (vyučení s maturitou)
Adresa pracoviště:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice - Deštné
74755

Další informace o volném místu

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení č. 4 /2024
na obsazení pracovního místa " Koordinátor/ka pro DOZP Jakartovice-Deštné“
Charakteristika vykonávané práce:
Činnost spojená s vykonáváním práce pracovníka v sociálních službách tzn. vykonává základní výchovnou nepedagogickou činnost tj. přímá péče u klientů, koordinuje práci ostatních v procesu individuálního plánování směrem k jednotlivým klientům na určené budově, aktivně vyhledává vhodné způsoby podpory klientů a spolupracuje na zpracování metodických materiálů služby se sociálním pracovníkem.
Platové zařazení:
- 8. platová třída a dle stupně praxe, rozmezí od 23.680 do 34.510,- Kč, dle Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 341/2017 Sb., ve znění účinném k 01.01.2021,
- příplatek za práci v zařízeních sociálních služeb pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením 3.000,- Kč,
- příplatek za vedení 6.902,- Kč,
- po uplynutí zkušební doby je možné získat osobní ohodnocení.
Benefity:
- pružná pracovní doba,
- 5 týdnů dovolená,
- příspěvek na stravování, penzijní připojištění.
Pracovní poměr:
- plný úvazek na dobu určitou, po roce možnost prodloužení,
- nástup možný od 1. 9. 2024.

Kvalifikační požadavky:
- min. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, při splnění podmínek uvedených v ustanovení §116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, . zdravotní způsobilost a bezúhonnost, . organizační schopnosti, samostatnost, . čistý výpis z rejstříku trestů,
- řidičský průkaz skupiny B.
Výhodou:
- otevřenost vůči změnám a novým příležitostem v rozvoji sociální služby,
- výborné komunikační dovednosti,
- zkušenosti s vedením týmu.
Osobnostní předpoklady:
- sociální cítění, empatie, asertivní jednání,
- samostatnost, spolehlivost, cílevědomost, aktivní přístup k práci,
- pozitivní a respektující přístup k lidem se zdravotním postižením.
Přihláška musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení,
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum narození,
- místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná,
- telefonické a e-mailové spojení,
- datum a podpis.
K přihlášce uchazeč/ka připojí:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech,
- motivační dopis,
- podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení, dávám ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas s jejich zpracováním.“ Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.
Způsob a místo podání přihlášky:
- osobně na adrese: DOZP Deštné 68 – kancelář vedoucí sociální služby
na obálku uveďte - "Neotvírat, výběrové řízení č. 4/2024".
- emailem: vedoucijd@zamekdz.cz
- poštou: DOZP Jakartovice – Deštné 68, 747 55 Litultovice, na obálku uveďte - "Neotvírat, výběrové řízení č. 4/2024".
Lhůta pro podání přihlášek: 20. července 2024, do 15:00 hodin. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny a skartovány.
Harmonogram výběru uchazeče:
1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí,
2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 26. července 2024, čas bude upřesněn
O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni po skončení výběrového řízení (e-mailem nebo telefonicky).
Uchazeč o zaměstnání si kopie dokladů může vyzvednout do 10 dnů po ukončení výběrového řízení. Následně budou dokumenty skartovány v termínu do 31. července 2024, pokud nebyl udělen souhlas s archivací v prohlášení uchazeče.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Bližší informace:
Mgr. Alena Pola Sglundová, DiS., vedoucí DOZP Jakartovice – Deštné, vedoucijd@zamekdz.cz, tel: 604 222 673.

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Alena Pola Sglundová
vedoucí
telefon: 604 222 673
email: vedoucijd@zamekdz.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice - Deštné
Jakartovice
74755


Poslední změna: před 4 týdny